top of page
POLwebsite.jpg

Systemisch werk

Een systeem is een geheel van elementen die met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Het geheel is meer dan de optelsom van losse elementen. De werking van het systeem kan niet alleen maar worden verklaard aan de hand van deze elementen. Er is een kracht die voor beweging zorgt in het systeem. Deze kracht is op zichzelf onzichtbaar maar wordt zichtbaar in de dynamieken en patronen die hieruit voortkomen. Je kunt het vergelijken met de wind die zelf onzichtbaar is maar zichtbaar wordt in de beweging van de bomen. 

Ook een familiesysteem is veel meer dan de optelsom van de leden. Niemand kan zich onttrekken aan het eigen familiesysteem. Al woon je aan de andere kant van de wereld en heb je met niemand meer contact, dan nog heeft dit systeem effect op je. 

Een familiesysteem is zowel liefdevol als meedogenloos. Het vraagt om een zekere ordening en balans en duldt niet dat er leden worden buitengesloten of ingrijpende gebeurtenissen worden ontkend. Onopgeloste zaken, onverwerkte ervaringen, verzwegen gebeurtenissen enz. kunnen doorwerken in een familie en worden onbewust doorgegeven aan een volgende generatie totdat ze helemaal gezien en erkend worden. Deze verstoringen in het systeem kunnen effect hebben op jou en voor terugkerende problematische patronen in je leven zorgen. Een voorbeeld van zo’n verstoring en de uitwerking ervan is dat jij onbewust geïdentificeerd kunt zijn met een familielid uit een vorige generatie dat om wat voor reden dan ook buitengesloten werd. Dat kan ertoe leiden dat jij je altijd een buitenstaander voelt zonder dat daar in het dagelijkse leven een reële aanleiding voor is. 

Natuurlijk is je gezin van herkomst ook een voedingsbodem voor het ontwikkelen van patronen. Van wie is de last die op je schouders drukt? Voel je je gezien? Voor wie is het nooit goed genoeg? Wie wil je redden? Kun je grenzen stellen? 

Systemisch werk laat je met een andere bril kijken naar jouw thema’s en kan ervoor zorgen dat er beweging in vastgeroeste patronen komt.

Ik heb de opleidingen Systemisch Coachen en Familieopstellingen gevolgd bij Elmer Hendrix van het Instituut voor Systemisch Werk.

FAMILIEOPSTELLINGEN

Een opstelling is een soort tableau vivant waarin deelnemers niet alleen personen maar ook deelaspecten van personen en abstracties (bijvoorbeeld ‘oorlog’, ‘geheim’, ‘de oorzaak’, ‘dat waar niet over gesproken wordt’) representeren. Op deze manier wordt zichtbaar wat er zich in de onderstroom van een familiesysteem afspeelt. Waar stroomt het en waar niet, wat zit er in de weg, wie of wat wordt er niet gezien, wie of wat wordt er buitengesloten, met wie is iemand verbonden? De informatie die een opstelling geeft is vaak anders dan het beeld dat jij van iets of iemand hebt. Jouw beeld is gebaseerd op jouw denkbeelden en overtuigingen. Ook hier geldt weer: als je het denken kunt laten voor wat het is en opnieuw gaat kijken, voelen en ervaren, gaat er een andere wereld voor je open. Je voelt wanneer het wel of niet klopt en dat geeft direct, twijfelloos en helder inzicht. Door dat wat er is te erkennen, komt er innerlijk een helende beweging opgang. Het gaat er dus niet om iets te fixen maar om JA te zeggen tegen dat wat er is en zoals het was. En pas als er niets hoeft te veranderen, kan alles veranderen…… Dat gaat vaak niet zoals wij denken dat het zou moeten gaan maar verloopt op een eigen, natuurlijke manier, bewogen door de stroom van het Leven. Dat kan tot oplossingen leiden die we nooit zouden bedenken.  

Onder ‘activiteiten’ vind je de data van de geplande familieopstellingen.

Als je liever individueel je thema's wil onderzoeken kan dat bijvoorbeeld met een innerlijke opstelling, vloerankers, via de hier onderstaande manier of een combinatie. De werkvormen zijn anders, de manier van kijken is hetzelfde.  

SYSTEMISCH LICHAAMSWERK

‘HET ROEPEN VAN DE ZIEL’

Deze manier van werken is ontwikkeld door Connie van der Arend. Hier is de training die ik gevold heb, ‘Het Roepen van de Ziel’, uit voortgekomen. Dat was voor mij enorm inspirerend en verrijkend. Het sluit naadloos aan bij mijn manier van werken en ik kan het naar eigen inzicht toepassen en combineren. 

 

In je lijf zijn de invloeden van jouw familiesysteem zichtbaar en voelbaar. Zo kun je voelen waar het wel en niet stroomt, waar je je wel en niet kunt laten dragen. Daar waar jij niet aanwezig bent in je lijf, waar je misschien leegte voelt of waar het donker is, word je geroepen door de ziel. Om daar aanwezig te zijn en je lijf te bewonen. Ook kun je onbewust energie van anderen met je meedragen. In je bekkengebied of je bovenrug bijvoorbeeld. Dat kun je in een sessie waarnemen. Als jij je lijf bewoont, is er nauwelijks of geen ruimte meer voor energie van anderen. 

Terwijl je op de behandeltafel ligt, word je uitgenodigd om contact te maken met je lijf terwijl er systemisch gewerkt wordt. Vertraging is hierbij een voorwaarde, en ik ga altijd fenomenologisch te werk. Wat laat zich hier en nu zien en voelen, wat dient zich hier en nu aan en wat gebeurt er in je lijf? Door de beweging te volgen en uit te wisselen wat ervaren wordt, onderzoeken we samen stap voor stap wat er onder jouw vraag zit. Dat kan gepaard gaan met beelden, herinneringen, emoties, inzichten. Deze hoef je slechts waar te nemen, te erkennen en te doorvoelen. 

Inzichten zijn zeker waardevol maar om ze te kunnen integreren en werkelijk te leven is het nodig dat je je lijf bewoont. 

 

Een individuele systemische coaching duurt maximaal 90 minuten en kost €110

bottom of page